Biopsja Fuzyjna Prostaty
Testy na swoisty antygen sterczowy (PSA) oraz badania per rectum (DRE) stanowią ważne narzędzia wykorzystywane do przeprowadzania badań przesiewowych gruczołu krokowego,
lecz często wywołują one wiele pytań udzielając na nie jednocześnie odpowiedzi.
Systematycznie wykonywane biopsje nie zawsze dają wystarczającą ilość informacji, aby dokonać rozstrzygnięcia.
W wielu przypadkach w identyfikacji podejrzanych zmian
skutecznym okazuje się być badanie rezonansem magnetycznym.

Połączenie oferującego wiele możliwości obrazowania ultradźwiękowego z danymi ze wstępnego badania rezonansem magnetycznym zapewnia uzyskanie wielu wskazówek
umożliwiających lepsze zidentyfikowanie badanych zmian podczas obrazowania metodą rezonansu magnetycznego co potencjalnie obniża ryzyko przeoczenia guzów o znacznym
stopniu zaawansowania, a także guzów o niskim stopniu zaawansowania anatomicznego w celu prowadzenia ich aktywnej obserwacji.

Biopsja fuzyjna to zaawansowana technologia oferująca szeroki wachlarz możliwości i umożliwiająca wizualizację oraz uzyskiwanie wielu wskazówek, wzbogacająca nasze
obserwacje kliniczne o wiarygodne, otrzymywane w czasie rzeczywistym wyniki uzyskane podczas biopsji prostaty przy połączeniu obrazowania rezonansem magnetycznym
z obrazowaniem ultradźwiękami. Zintegrowany system
z najlepszym oprogramowaniem do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego łączy nieporównywalną jakość
obrazowaniem a z usprawnionym oraz intuicyjnym przepływem pracy.

Płynnie zintegrowany wiodący na rynku system do obrazowania ultradźwiękowego z najlepszym dostępnym oprogramowaniem do wizualizacji i udzielania wskazówek, aby zaoferować Państwu
jeden kompaktowy system pokazujący jednocześnie na jednym monitorze obraz z rezonansu magnetycznego oraz obraz w czasie rzeczywistym z badania ultrasonograficznego. Czujnik nawigacji
łatwo przypina się do przetwornika, generator elektromagnetyczny można bez trudu umieścić w obok pacjenta
i wszystko jest gotowe, aby rozpoczynać zabieg diagnostyczny! Bez złożonego wyposażenia i bez konieczności przeprowadzania zbyt długiego uruchamiania wyposażenia.

Bardzo istotne znaczenie ma dla nas posiadanie pewności, gdy udzielamy odpowiedzi na pytania pacjentów dotyczących raka gruczołu krokowego. Oto dlaczego polegamy na systemie, który
przekazuje precyzyjne informacje pomagające w namierzeniu podejrzanych zmian. Dzięki tak zaawansowanej technologii możemy z łatwością i szybko nawigować podczas wykonywania biopsji z połączonym obrazowaniem bez potrzeby wykonywania czasochłonnych rozległych przeglądów w 3D
oraz konturowania obrazu. Po prostu importujmy, łączymy
i jesteśmy gotowi do wykonania biopsji. Nasza
zaawansowana technologicznie platforma to po prostu najlepszy połączony produkt z jakiego kiedykolwiek Państwo skorzystacie.

Nasz aparat zapewnia proste, kontrolowane wykonanie pracy opartej na znanej Państwu procedurze zabiegu biopsji, przy jednoczesnym wykorzystaniu danych uzyskanych podczas badania rezonansem magnetycznym.

Nasza zaawansowana technologia oszczędza czas i redukuje ilość etapów zabiegu poprzez wyeliminowanie potrzeby obrysowywania konturów obrazów w trakcie wykonywania badania ultrasonograficznego.

Nasz system zapewnia zbieżność obrazowania ultradźwiękowego w czasie rzeczywistym oraz docelowych obszarów obrazowania rezonansem magnetycznym zarówno podczas biopsji
przezodbytniczej, jaki i biopsji przezkroczowej wykonywanej
z wolnej ręki. Można dowolnie dopasowywać zakres wzmocnienie i głębokości lub wybierać skanowanie w innych płaszczyznach
(poprzecznej, strzałkowej oraz podłużnej i poprzecznej- dzięki elementom typu end-fire) bez konieczności dokonywania ponownej kalibracji czy występowania problemów z utratą zbieżności przed lub w trakcie wykonywania zabiegów diagnostycznych. Pomaga to w lepszym obrazowaniu
docelowych obszarów, które wzbudzają niepokój.

Dzięki zastosowaniu przełomowej technologii, która teraz jest dostępna dla każdego gabinetu lekarskiego rozszerza możliwości diagnostyczne biopsji.

Nasz system pomaga w dokonywaniu wszechstronnych badań kontrolnych pacjenta dzięki
modelowaniu w 3D kluczowych miejsc podczas wykonywania biopsji, możliwości wykonywania
zrzutów ekranu oraz innych opcji, które łatwo załączyć do dokumentacji.

Made on
Tilda