Poradnia Leczenia Bólu
Poradnia Leczenia Bólu jest unikatową interdyscyplinarną jednostką leczniczą udzielającą wielokierunkowej pomocy pacjentom cierpiącym z powodu ostrego i przewlekłego bólu, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy w tym zakresie. W Naszej poradni leczymy zarówno pacjentów z bólem towarzyszącym chorobie nowotworowej, jak i pacjentów z bólami w chorobie zwyrodnieniowej stawów, bólami kręgosłupa, układu mięśniowo-powięziowego, bólami głowy, przetrwałym bólem pooperacyjnym, neuropatycznym i innymi bólami funkcjonalnymi.

Jako nieliczni w Polsce prowadzimy leczenie wielokierunkowe, uwzględniające farmakoterapię, blokady diagnostyczno-terapeutyczne, neuromodulację (akupunktura, elektrostymulacje), jak również rehabilitację.

W terapii pacjentów kierujemy się zasadą wielodyscyplinarnego leczenia bólu, który obejmuje eliminację błędnie stosowanych leków i złego ich kojarzenia oraz identyfikację możliwie wszystkich problemów związanych z bólem. To właśnie Nasza poradnia ma na celu przywrócić aktywność społeczną
i zawodową.

W Poradni Leczenia Bólu pracują lekarze anestezjologii
i intensywnej terapii, którzy w oparciu o najwyższe standardy leczenia i dobro Naszych pacjentów starają się przywrócić chorym normalność.
Made on
Tilda