Badanie BHI

Badanie BHI (Bioenergetic Health Index) ma na celu ocenę funkcjonowania mitochondriów (centrów energetycznych komórki) i służy do wczesnego wykrywania zaburzeń procesów produkcji energii oraz oceny funkcji lub dysfunkcji mitochondriów.

Mitochondria to wysoce wyspecjalizowane organella komórkowe, produkujące energię zaspokajającą potrzeby życiowe każdej komórki ciała ludzkiego. Energia ta zmagazynowana jest w formie wiązań chemicznych w cząsteczce adenozynotrifosforanu – ATP. Sprawność mitochondriów decyduje o prawidłowym działaniu organizmu na każdym poziomie – od pojedynczej komórki, przez tkanki i narządy, aż do ustroju jako całości. Upośledzona praca mitochondriów skutkuje nie tylko zaburzeniami funkcji komórek i narządów, ale ma także zasadniczy wpływ na procesy starzenia i rozwój chorób przewlekłych, w tym cukrzycy, chorób krążenia i nowotworów, leżąc u podstaw ich powstawania. 

Funkcjonalność mitochondriów zależy między innymi od czynników genetycznych i epigenetycznych (styl życia, dieta, ćwiczenia, psychika), a także wieku, kondycji fizycznej, stanów zapalnych (zwłaszcza utajonych), stanu układu immunologicznego, niedoborów mikro- i makroelementów, rozregulowania metabolicznego i obecności chorób przewlekłych

Badanie BHI ocenia stan funkcjonalny mitochondriów za pomocą następujących parametrów:

  • oddychanie podstawowe i maksymalne
  • produkcja ATP
  • przeciek protonów przez błonę mitochondrialną
  • rezerwowa pojemność oddechowa
  • oddychanie mitochondrialne

Wysoka wartość BHI sugeruje prawidłową funkcję mitochondriów, podczas gdy niski wynik BHI reprezentuje zaburzenia w ich funkcjonowaniu. Im niższa wartość BHI, tym większy niedobór ATP i przeciek wolnych rodników poza błonę mitochondriów.

Objawami zaburzeń mitochondrialnych jest między innymi pogorszenie kondycji fizycznej, osłabienie mięśni, objawy ze strony układu nerwowego oraz pokarmowego, ale także przyspieszenie procesów starzenia, a w dłuższej perspektywie rozwój chorób przewlekłych.

Badanie jest w stanie ocenić:

  • stan zdrowia mitochondriów
  • wydajność metabolizmu energetycznego komórek
  • lokalizację przyczyny zaburzeń procesu produkcji energii
  • nasilenie procesów generujących wolne rodniki tlenowe i azotowe (stres komórkowy oksydacyjny i nitrozacyjny)
  • obecność reakcji wykorzystujących tlen (O2) w innych procesach niż łańcuch oddechowy -skutecznosć i rodzaj celowanej terapii mitochondrialnej mikroskładnikami odżywczymi