dr n. med. Barbara Widlińska

Kardiolog, Internista

Jest autorką i współautorką prac w czasopismach naukowych oraz rozdziałów w Podręczniku Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia. Obecnie zajmuje się głównie diagnostyką nieinwazyjną chorób układu krążenia wykonując usg tętnic szyjnych oraz badanie echokardiograficzne serca.