dr n. med. Magdalena Spałkowska

Dermatolog

W 2012 r. ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, otrzymując tytuł Najlepszego Absolwenta. Po rocznym stażu podyplomowym odbyła 5-letnie szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie dermatologii i wenerologii w Klinice Dermatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie prowadziła zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Lekarskiego oraz School of Medicine In English. W kwietniu 2019 r. lek. Magdalena Spałkowska uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie dermatologii i wenerologii, od lutego 2020 odbywa szkolenie w dziedzinie immunologii klinicznej.

Doskonaliła swoje umiejętności, biorąc udział w stażach zagranicznych: w Stanach Zjednoczonych (University of Rochester, NY), Włoszech (Universita del Insubria, Varese; Policlinico Paolo Giaccone, Palermo) i Chorwacji (Medicinski Fakultet Sveucilista u Rijeci). Pięciokrotna stypendystka Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (EADV Congress w Atenach, Genewie, Wiedniu, Paryżu, Madrycie), stypendystka World Congress of Dermatology, Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego podczas World Congress of Trichoscopy oraz World Congress of Gynecological Endocrinology. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz licznych prezentacji ustnych i posterowych podczas krajowych i zagranicznych konferencji naukowych.

Brała udział w wielu kursach doszkalających, w tym organizowanych przez Europejską Akademię Dermatologii i Wenerologii, m.in.: Hair and Scalp w Bolonii, Cosmetic Dermatology w Brukseli, Sexually Transmitted Diseases w Amsterdamie, otrzymując dwukrotnie nagrodę za najlepszą prezentację. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD), European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), International Trichoscopy Society oraz International Dermatoscopy Society (IDS).