lek. Andrzej Juryk

Psychiatra, Psychoterapeuta

Specjalista psychiatrii, starszy asystent w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, asystent w Katedrze Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Redaktor tematyczny w czasopiśmie „Psychiatria Polska”.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szkolenie Specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii ukończył w 2020 r.
W trakcie kursu przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Fundacji Terapii Rodzin „Na Szlaku”

Nieustannie stara się dokształcać i podnosić swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach zarówna w kraju, jak i za granicą.