Kardiologia

Profilaktyka kardiologiczna

W myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć stworzyliśmy dla Państwa panel badań przesiewowych, zgodnych z zaleceniami polskiego i europejskiego towarzystwa kardiologicznego, dostosowanych do Wieku oraz czynników ryzyka, mających na celu wczesne wykrycie chorób układu krążenia, będących najczęstsza przyczyną zgonów na świecie. Regularna kontrola ciśnienia, tętna, podstawowych parametrów laboratoryjnych, badanie echokardiograficzne serca pozwalają już na wczesnym etapie wykryć istniejące nieprawidłowości i skutecznie je leczyć, zanim dojdzie do nieodwracalnego uszkodzenia mięśnia sercowego i znaczącego pogorszenia jakości życia.

Badania echokardiograficzne

W Euromedice wykonujemy usg serca, w trakcie którego oceniamy wymiary jam serca i dużych naczyń- tętnicy płucnej aorty wstępującej. Oceniamy prace zastawek serca, kurczliwość mięśnia sercowego.

Leczenie nadciśnienia tętniczego

Nadciśnienie tętnicze charakteryzuje się wzrostem ciśnienia tętniczego powyżej wartości 140/90 mmHg. Jest najczęstsza choroba układu krążenia, występująca u Ok 29% populacji Polski co stanowi 8,6 mln osób a kolejne 30% jest zagrożone jego wystąpieniem w przyszłości (8,9 mln) majac tzw cisnienie wysokie prawidłowe. Choroba ta bagatelizowana prowadzi do nieodwracalnych uszkodzeń wielu życiowo ważnych narządów: nerek- serca, naczyń, mózgu. Wczesne jej wykrycie i odpowiednie leczenie pozwala uniknąć powikłań.

Ocena zaawansowania wad zastawkowych serca i kwalifikacja do operacji naprawczych

Zastawki serca odpowiadają za prawidłowy przepływ krwi przez serce poprzez naprzemienne zamykanie i otwieranie się. Do objawów wad zastawek serca należą przede wszystkim: - Ból w okolicy klatkipiersiowej - Kołatanie serca - Zawroty głowy i duszności

Diagnostyka zaburzeń rytmu serca

Zaburzenia rytmu serca to dolegliwość, która polega na nieregularności w jego funkcjonowania. Mogą zagrażać życiu. Przyczyną tej dolegliwości są najczęściej choroby zastawek oraz choroby mięśnia serca. Aby dokonać wiarygodnej oceny pracy mięśnia sercowego konieczny jest odpowiednio długi pomiar jego pracy. Możliwe jest to dzięki badaniu jakim jest holter EKG.

Diagnostyka choroby niedokrwiennej serca i kwalifikacja do zabiegów rewaskularyzacji wieńcowej

Choroba wieńcowa to stan chorobowy o przewlekłym przebiegu, spowodowany niedostatecznym natlenieniem komórek mięśnia sercowego, prowadzącego do jego niewydolności.

Ocena powikłań kardiologicznych u pacjentów po przebytym zakażeniu COVID-19

COVID-19 to ostra choroba układu oddechowego wywołana przez nowego ludzkiego koronawirusa (SARS-CoV-2) o bardzo zróżnicowanym przebiegu. Nienależnie od przebiegu choroby należy zgłosić się na badanie w celu oceny powikłań spowodowanych zakażeniem

Specjaliści

Kardiolog

Lekarz uczy się całe życie – dlatego i ja pomimo uzyskania dwóch specjalizacji lekarskich w dalszym ciągu dokształcam się biorąc czynny udział w licznych warsztatach i konferencjach naukowych zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zobacz profil
Kardiolog, Internista

Jest autorką i współautorką prac w czasopismach naukowych oraz rozdziałów w Podręczniku Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia. Obecnie zajmuje się głównie diagnostyką nieinwazyjną chorób układu krążenia wykonując usg tętnic szyjnych oraz badanie echokardiograficzne serca.

Zobacz profil

Cennik

Usługa Cena
ECHO serca 150 zł
EKG - elektrokardiografia 40 zł
Holter EKG 150 zł
Konsultacja kardiologiczna (kolejna wizyta) 160 zł
Konsultacja kardiologiczna + EKG 180 zł
Konsultacja kardiologiczna + EKG (pierwszorazowa) 200 zł
Konsultacja kardiologiczna + EKG + ECHO serca 300 zł
Konsultacja kardiologiczna + EKG + ECHO serca 250 zł
Konsultacja kardiologiczna + USG tętnic szyjnych 290 zł
Wizyta recepturowa (Konsultacja Online) 60 zł

Skontaktuj się z nami

    Ta strona korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA. Zobacz Politykę i Warunki Google.