Psychiatria

Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych u osób dorosłych

Każde zaburzenie osobowości należy rozpatrywać indywidualnie, ponieważ powody ich powstania są bardzo zróżnicowane. Zaburzenia osobowości znacząco utrudniają funkcjonowanie w społeczeństwie i pełnieniu istotnych ról. W Euromedice skupiamy się na holistycznym podejściu do pacjenta i poszukiwaniu przyczyny danego stanu. Po konsultacji lekarz psychiatra może zalecić psychoterapię i/lub farmakoterapię w celu złagodzenia objawów.

Zaburzenia nastroju oraz zaburzenia psychotyczne

Każdy z nas w pewnych momentach odczuwa smutek lub przygnębienie. Ten stan jednak zazwyczaj szybko mija, ponieważ mamy kontrolę nad swoimi emocjami. U osób z zaburzeniami nastroju panowanie nad własnymi emocjami i uczuciami jest bardzo niskie, stąd mogą pojawiać się epizody długiego smutku, przeplatane okresem manii. Choroba pojawia się najczęściej pod koniec okresu dojrzewania i na początku dorosłego życia. Może objawiać się:
 • zaburzeniami depresyjnymi,
 • chorobą afektywną dwubiegunową,
 • zaburzeniami schizofrenicznymi,
 • psychozami.
 • Konsultacja, diagnostyka i farmakoterapia wspierająca leczenie zaburzeń osobowośći

  Zaburzenia osobowości to szeroka grupa zaburzeń psychicznych polegających na wykształceniu się u danej osoby nieprawidłowych cech osobowości, które utrudniają jej funkcjonowanie w społeczeństwie i pełnienie istotnych dla niej ról.

  Zaburzenia nerwicowe oraz zaburzenia zachowania

  Zaburzenia nerwicowe charakteryzują się najczęściej nieuzasadnionym lękiem. Objawiają się ogólnym niepokojem, zaburzeniami snu, zmęczeniem oraz zaburzeniami pamięci. Wpływają również na całościowe gorsze samopoczucie powodując bóle głowy, mdłości oraz nadmierne pocenie. Nieleczone mogą trwać latami i powodować coraz gorsze samopoczucie.

  Jak wygląda diagnoza psychiatryczna?

  Pierwsza wizyta psychiatryczna trwa od 40 do 60minut. W trakcie wizyty lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad dotyczący zaburzeń psychicznych jak i ogólnego stanu zdrowia. Przed pierwszą wizytą dobrze jest przygotować badania, historię wcześniej stosowanych leków i karty wypisowe. W niektórych przypadkach do postawienia diagnozy wymagane są 2-3 wizyty i konsultacja psychologiczna lub z innymi specjalistami.

  Leczenie psychiatryczne

  W uzasadnionych przypadkach zastosowanie ma farmakoterapia. Leki dobierane są indywidualnie na podstawie profilu objawów, chorób współistniejących i wcześniej stosowanej farmakoterapii. Dobór odpowiedniej farmakterapii i uzyskanie odpowiedzi terapeutycznej może być odroczone w czasie.

  Specjaliści

  Psychiatra, Psychoterapeuta

  Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szkolenie Specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii ukończył w 2020 r.
  W trakcie kursu przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Fundacji Terapii Rodzin „Na Szlaku”

  Nieustannie stara się dokształcać i podnosić swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach zarówna w kraju jak i za granicą.

  Zobacz profil

  Cennik

  Usługa Cena
  Wizyta wstępna 250 zł
  Kolejna wizyta 180 zł
  Wizyta recepturowa 100 zł

  Skontaktuj się z nami

   Ta strona korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA. Zobacz Politykę i Warunki Google.