Nasze specjalizacje

Psychiatria

Psychiatria

ZABURZENIA NASTROJU ORAZ ZABURZENIA PSYCHOTYCZNE

Każdy z nas w pewnych momentach odczuwa smutek lub przygnębienie. Ten stan jednak zazwyczaj szybko mija, ponieważ mamy kontrolę nad swoimi emocjami. U osób z zaburzeniami nastroju panowanie nad własnymi emocjami i uczuciami jest bardzo niskie, stąd mogą pojawiać się epizody długiego smutku, przeplatane okresem manii. Choroba pojawia się najczęściej pod koniec okresu dojrzewania i na początku dorosłego życia. Może objawiać się:

 • zaburzeniami depresyjnymi,
 • chorobą afektywną dwubiegunową,
 • zaburzeniami schizofrenicznymi,
 • psychozami.

DIAGNOSTYKA I LECZENIE ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH U OSÓB DOROSŁYCH

Każde zaburzenie osobowości należy rozpatrywać indywidualnie, ponieważ powody ich powstania są bardzo zróżnicowane. Zaburzenia osobowości znacząco utrudniają funkcjonowanie w społeczeństwie i pełnieniu istotnych ról. W Euromedice skupiamy się na holistycznym podejściu do pacjenta i poszukiwaniu przyczyny danego stanu. Po konsultacji lekarz psychiatra może zalecić psychoterapię i/lub farmakoterapię w celu złagodzenia objawów.

KONSULTACJA, DIAGNOSTYKA I FARMAKOTERAPIA WSPIERAJĄCA LECZENIE ZABURZEŃ OSOBOWOŚĆI

Zaburzenia osobowości to szeroka grupa zaburzeń psychicznych polegających na wykształceniu się u danej osoby nieprawidłowych cech osobowości, które utrudniają jej funkcjonowanie w społeczeństwie i pełnienie istotnych dla niej ról.

ZABURZENIA NERWICOWE ORAZ ZABURZENIA ZACHOWANIA

Zaburzenia nerwicowe charakteryzują się najczęściej nieuzasadnionym lękiem. Objawiają się ogólnym niepokojem, zaburzeniami snu, zmęczeniem oraz zaburzeniami pamięci. Wpływają również na całościowe gorsze samopoczucie powodując bóle głowy, mdłości oraz nadmierne pocenie. Nieleczone mogą trwać latami i powodować coraz gorsze samopoczucie.

JAK WYGLĄDA DIAGNOZA PSYCHIATRYCZNA?

Pierwsza wizyta psychiatryczna trwa od 40 do 60minut. W trakcie wizyty lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad dotyczący zaburzeń psychicznych jak i ogólnego stanu zdrowia. Przed pierwszą wizytą dobrze jest przygotować badania, historię wcześniej stosowanych leków i karty wypisowe. W niektórych przypadkach do postawienia diagnozy wymagane są 2-3 wizyty i konsultacja psychologiczna lub z innymi specjalistami.

LECZENIE PSYCHIATRYCZNE

W uzasadnionych przypadkach zastosowanie ma farmakoterapia. Leki dobierane są indywidualnie na podstawie profilu objawów, chorób współistniejących i wcześniej stosowanej farmakoterapii. Dobór odpowiedniej farmakterapii i uzyskanie odpowiedzi terapeutycznej może być odroczone w czasie.

Psychiatria
- lekarze

Cennik

Wizyta wstępna

250 zł

Kolejna wizyta

180 zł

Wizyta recepturowa

100 zł

Zapraszamy do kontaktu

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych – Euromedica - Europejskie Centrum Medycyny Specjalistycznej sp. z o. o. sp. k., ul. Aleja Kijowska 64/U2, 30-079 Kraków, NIP: 6772450723, REGON: 385429035 moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

  Zapraszamy
  do kliniki
  Euromedica

  Aleja Kijowska 64/U2
  30-079 Kraków

  Godziny przyjęć:
  poniedziałek – piątek: 7:15-20:00

  tel. 570 550 599

  e-mail: rejestracja@ecms.com.pl

  napisz do nas

   * pola wymagane

   Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych – Euromedica - Europejskie Centrum Medycyny Specjalistycznej sp. z o. o. sp. k., ul. Aleja Kijowska 64/U2, 30-079 Kraków, NIP: 6772450723, REGON: 385429035 moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

   © 2022 Euromedica | wykonanie strony: kochinke.pl
   Umów się