dr Tomasz Wiatr

Urolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2002-2008). W roku 2010 rozpoczął specjalizację w oddziale Urologii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu, a od 2012 do 2016 odbywał szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie urologii w Oddziale Klinicznym Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W 2016 roku zdał z wyróżnieniem Europejski Egzamin Specjalizacyjny, otrzymując prestiżowy tytuł FEBU (Fellow European Board of Urology).

Jest aktywnym uczestnikiem krajowych i zagranicznych konferencji naukowych, prowadzi zajęcia ze studentami oraz szkolenia specjalizacyjne w ramach specjalizacji w dziedzinie urologii.