lek. Anna Bogusławska

Endokrynolog

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studentka studiów doktoranckich Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie zatrudniona w Oddziale Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na pozycji starszy asystent.

Swoje doświadczenie zdobywała również w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Ponadto prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz studentów stomatologii. Doskonaliła swoje umiejętności, biorąc udział w licznych stażach zagranicznych w Monachium ( Technische Universitat Munchen) i w czołowym ośrodku zajmującym się genetyka i chorobami przysadki mózgowej w Londynie ( Queen Mary University of London).

Stypendystka programu międzynarodowej wymiany akademickiej DAAD ( Deutsche Akademische Austausch Dienst) w Monachium. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego ( ESE) i Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Regularnie uczestniczy w szkoleniach i kongresach, poszerzając swoją wiedzę i umiejętności.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w konferencjach naukowych dotyczących chorób endokrynologicznych, diabetologicznych i cywilizacyjnych.