lek. Anna Rusinek-Nabiałek

Kardiolog

Lekarz uczy się całe życie – dlatego i ja pomimo uzyskania dwóch specjalizacji lekarskich w dalszym ciągu dokształcam się biorąc czynny udział w licznych warsztatach i konferencjach naukowych zarówno polskich jak i zagranicznych.