lek. Bartłomiej Pogłódek

hematolog, Internista

Jestem lekarzem z 11-letnim doświadczeniem zawodowym, w tym z 6-letnim doświadczeniem pracy w ośrodku hematologicznym. Początkowo pracowałem jako lekarz rezydent odbywający specjalizację z chorób wewnętrznych w Oddziale Klinicznym Alergii i Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Następnie byłem zatrudniony w Oddziale Hematologii Onkologicznej z Pododdziałem Transplantologii Klinicznej Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie, gdzie ukończyłem specjalizację z chorób wewnętrznych (2014 r.) i z hematologii (2017 r.). Aktualnie pracuję w Oddziale Klinicznym Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Moje doświadczenie obejmuje samodzielną pracę w oddziale hematologii (w tym dyżurowanie), oddziale dziennym i poradni hematologicznej. Diagnozowałem pierwszorazowych pacjentów skierowanych do poradni hematologicznej.
Zajmowałem się szerokim spektrum chorób hematologicznych nowotworowych i nienowotworowych. Leczyłem między innymi pacjentów z: ostrymi i przewlekłymi białaczkami, zespołami mielodysplastycznymi, czerwienicą prawdziwą, nadpłytkowością samoistną, pierwotnym włóknieniem szpiku, chłoniakami, szpiczakiem plazmocytowym, anemią i małopłytkowością. Mam również doświadczenie w autotransplantacjach szpiku.

Interesuję się w szczególności hematologią ogólną, diagnostyką hematologiczną, a także chorobami autoimmunologicznymi. Samodzielnie oceniam preparaty cytologiczne krwi obwodowej i szpiku kostnego.